Noty prawne

Copyright

Cała zawartość tej strony internetowej, teksty, grafiki, logotypy, obrazy, oprogramowanie i agregaty danych są własnością Iscot Italia S.p.A. i są chronione włoskim i międzynarodowym prawem autorskim.
Nie mogą być kopiowane lub imitowane w całości lub w części. Logo, grafika, dźwięki i obrazy tej strony nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnej zgody Iscot Italia S.p.A.

Ograniczenia odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa oraz serwis informacyjny Iscot Italia S.p.A. są w stanie, w jakim się znajdują. Iscot Italia S.p.A. nie udziela żadnych gwarancji ani nie udziela żadnych warunków, bezpośrednich lub pośrednich, w odniesieniu do korzystania z serwisu lub informacji, treści, materiałów, oprogramowania i odpowiednich grafik zawartych w serwisie w jakimkolwiek celu.
Użytkownik, który przegląda niniejszą Witrynę, wyraźnie wyraża zgodę na to, że korzystanie z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko oraz że odpowiedzialność i/lub wszelkie opłaty wynikające z korzystania z usług spoczywają wyłącznie na użytkowniku.