Nasza wizja

Nasza działalność opiera się na trzech kluczowych czynnikach: kompetencji, innowacyjności i doskonaleniu.

To są nasze wartości.

Są to korzyści, które zapewniamy naszym klientom.

[circle graphic]

3 czynniki ściśle zintegro wane w cyklu pozytywnym.

Kompetencje prowadzą do innowacji.

Innowacje prowadzą do poprawy.

Doskonalenie podnosi kwalifikacje.

KOMPETENCJE

Wykwalifikowani pracownicy i eksperci w zarządzaniu wszystkimi usługami technicznymi niezbędnymi do osiągnięcia doskonałego stanu linii produkcyjnych: oto pewność, którą chcemy dać naszym klientom.

W ciągu 30 lat doświadczenia w wielu branżach i firmach różnej wielkości zgromadziliśmy bogactwo fachowej wiedzy technicznej o dużej wartości dla naszych klientów. Razem z nimi doświadczyliśmy wzlotów i upadków cyklów produkcyjnych i razem zawsze znajdowaliśmy właściwe rozwiązania małych i dużych problemów codziennego życia firmy.

 INNOWACJE

Technologie sprzętowe i materiałowe są punktem wyjścia dla innowacji w zakresie metod i rozwiązań.

Skupiamy się na innowacjach technicznych, angażujemy ludzi i zasoby do ciągłego badania nowych rozwiązań.

Jesteśmy przekonani, że za kilka lat cały sektor zintegrowanego zarządzania obiektami będzie świadczył swoje usługi w sposób, który jest obecnie niewyobrażalny.

Pracujemy nad tym teraz.

WDROŻENIE

Gromadzenie, selekcja i dzielenie się wiedzą na temat procesów innowacyjnych jest najskuteczniejszym narzędziem oferującym bardziej efektywne usługi każdego dnia.

Takie jest nasze myślenie. I wdrażamy je w życie w każdym działaniu – od szkolenia ludzi, przez komputerowe oprogramowanie, do zarządzania utrzymaniem ruchu – z wykorzystaniem zasobów i narzędzi gwarantowanych przez międzynarodowe standardy sprawdzonych sukcesów.

Codzienna praca w zakładach produkcyjnych pozwala nam interweniować w sposób proaktywny i konstruktywny, usprawniać procedury, proponować  nowoczesne  metody kierownictwu i kierownikom działu produkcji.