Dynamic Service

Dla przemysłowych przedsiębiorstw produkcyjnych opracowaliśmy model świadczenia usług, który łączy podejście “Lean Method” z najlepszymi praktykami w branży motoryzacyjnej.

Dynamic Service jest najbardziej zaawansowanym modelem świadczenia specjalistycznych usług technicznych dla zakładów przemysłowych.

Usługa Inżynierii Procesów, w pełni dedykowana i zlokalizowana na terenie Zakładu, wykorzystuje metodologię Manifakturingu na światowym poziomie i koncentruje się na kluczowych czynnikach decydujących o poziomie efektywności i wydajności usługi.

Dla każdego z tych czynników model definiuje:

  • wskaźniki wykonania do celów monitorowania
  • narzędzia analizy
  • metodologie optymalizacji

W tym procesie model nigdy nie traci z oczu kosztu zmiennego, który jest utrzymywany na konkurencyjnym poziomie dzięki działaniom oszczędnościowym realizowanym w sposób ciągły.

Planowanie działań może zostać przejęte przez nasz model, aby wykorzystać wszystkie możliwości racjonalizacji. Wzrost i poprawę czynnika ludzkiego zapewnia działalność Centrum Szkoleniowego Iscot, którego celem jest stworzenie zasobów zarządzania o umiejętnościach technicznych i zarządczych.