Nasz model

Chcemy budować długoterminowe, korzystne dla obu stron partnerstwo z naszymi klientami.

Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy model operacyjny oparty na elastycznym i innowacyjnym podejściu do usług.

Ukierunkowani jesteśmy na realizację wartości przez cały okres trwania kontraktu.

Sposób, w jaki jesteśmy zorganizowani

Jesteśmy zorganizowani w funkcjonalne linie serwisowe, każdy dla konkretnej usługi, w celu zwiększenia umiejętności i wydajności operacyjnej.

Każda linia serwisowa jest kierowana przez specjalistycznego menedżera i wspierana jest przez zaplecze wspólnych usług, których zadaniem jest rozpowszechnianie informacji, najlepszych praktyk i pomocy jednostkom operacyjnym w siedzibie klienta.

Model ten pozwala menedżerom terenowym skoncentrować się na dostarczaniu wysokiej jakości usług bezpośrednio oraz na dostarczaniu szybkich odpowiedzi na żądania klientów dotyczące zmian.

Accountability e KPI

Zarządzanie operacjami, analiza wydajności i raportowanie: wszystko znajduje się w wielokanałowym systemie informacyjnym (web, mobile, edi) udostępnianym naszym klientom, którzy mają możliwość monitorowania wydajności i jakości świadczonych usług.

Pomiar poziomu usług za pośrednictwem KPI jest czynnikiem operacyjnym, który może stać się czynnikiem kontraktowym, dostarczając ekonomicznych wzorów na wynagrodzenia lub kary w zależności od osiągniętych poziomów jakości.

Korzyści dla klienta

  • Doświadczenie w zakresie procedur ochrony
  • Redukcja całkowitych kosztów serwisu
  • Nacisk na jakość wydruku
  • Elastyczne rozwiązania
  • Aktywne uczestnictwo ludzi, gotowych do poprawy usług
  • Zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska