Usługi zintegrowane

Wprowadzona w życie synergia i ekonomia skali.

Celem jest wytworzenie wartości dodanej poprzez integrację usług, które są zwykle świadczone indywidualnie lub przez różnych dostawców.

Korzyść jest potrójna:

  • całościowa wizja pozwalająca na planowanie różnych interwencji optymalizujących czas i tryby pracy, z korzyścią dla cykli produkcyjnych firmy klienta
  • jeden punkt kontaktowy i jeden ośrodek kosztów w celu usprawnienia kontaktów, odpowiedzi i procedur administracyjnych
  • koszt całkowity niższy niż suma tych samych usług świadczonych przez różnych usługodawców

Zalety zintegrowanego modelu świadczenia usług:

  • Inżynieria usług
  • Optymalizacja i planowanie
  • Project management
  • Zarządzanie stakeholders i informacje zwrotne na temat ulepszeń
  • Zarządzanie integracją i interakcją
  • Model zarządzania integracją
  • Oszczędność skali i jakości zintegrowanych usług