Sektory

Jesteśmy silnie zakorzenieni na rynku prywatnym, z którym dzielimy się koncentracją na wynikach i efektywnością.

Posiadamy duże doświadczenie i wiedzę we wszystkich głównych sektorach produktów, współpracując z wiodącymi firmami w złożonych środowiskach i sytuacjach.

Nasza specjalizacja obejmuje sektor przemysłowy i wytwórczy.

Sektory produktów, w których działamy:

  • Motorowo-samochodowy
  • Budowlany
  • Żywność i napoje
  • GDO
  • Ważne wydarzenia
  • Wytwarzanie
  • Usługi komercyjne
  • Transport