Czyszczenie głębokie

Dokładne czyszczenie w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Prace nadzwyczajne, które są przeprowadzane w celu pierwszego uruchomienia zakładu lub przywrócenia go po zatrzymaniu produkcji.

W przypadku nowych maszyn usuwane są resztki smaru i odpady technologiczne, co umożliwia rozpoczęcie produkcji w idealnie czystych warunkach. Maszyny po takim czyszczeniu są gotowe do pracy.

W przypadku instalacji, które mają być ponownie uruchomione po okresie przestoju produkcyjnego, należy zastosować optymalne czyszczenie w celu przywrócenia ich do pracy w sposób najbardziej wydajny i efektowny.