Inżynieria usług w zakresie czyszczenia technicznego

Pył, smar, rdza, odpady produkcyjne i inne zanieczyszczenia powierzchni mogą powodować problemy produkcyjne o poważnych konsekwencjach, takich jak utrata funkcjonalności lub wycofanie produktu z rynku.

Ekonomiczny i jakościowy wpływ zanieczyszczeń w cyklach malowania wymaga analizy ich przyczyn i środków, jakie należy podjąć w celu wyeliminowania tych wad.

Nasze doświadczenie w czyszczeniu technicznym przemysłowych linii produkcyjnych i systemów pozwala nam na zarządzanie procesem począwszy od etapu wstępnego i projektowania, poprzez badanie wad i zanieczyszczeń lakieru.

W naszej pracy skupimay się nad:

  • projektowaniem procesów i systemów czyszczenia technicznego zgodnie ze specyfiką zakładu produkcyjnego
  • zapobieganiem skażeniu brudnych środków na etapie wstępnym
  • pomiarem i walidacją jakości usług przy użyciu wskaźników metrycznych i wskaźników czyszczenia
  • zarządzaniem i kontrolą procesów czyszczenia technicznego
  • analizą, selekcją i kontrolą środków czyszczących i rozpuszczalników
  • aktualizacją i monitorowaniem technologii czyszczenia (tradycyjne, laserowe, chemiczne, ultradźwiękowe, megasoniczne)
  • monitorowaniem i pomiarem wyników procesu czyszczenia