Usuwanie lakieru

Podczas przemysłowych procesów malarskich wiele części styka się z farbami.

SVERNICIATURE
Warstwy farby muszą być okresowo usuwane, aby zapobiec zakłóceniom funkcjonalności ruchomych części lub ich oderwaniu poprzez tworzenie zanieczyszczeń na malowanym wyrobie.

Usuwamy  farby z narzędzi manewrowych, płóz i sprzętu technicznego przy użyciu następujących technologii: chemicznej, hydrodynamicznej, kriogenicznej, mechanicznej, termicznej.