Rozbiórka

Wyburzenie budynków i instalacji

Całkowite rozbiórki, wraz z likwidacją zakładów przemysłowych różnej wielkości

Częściowy demontaż z selektywnym odzyskiem maszyn. Prace rozbiórkowe przeprowadzamy szczypcami i hydraulicznymi maszynami tnącymi, usuwamy gruz, utylizujemy lub poddajemy recyklingowi odpady specjalne.

 

Remediacja azbestu

Usuwanie i demontaż elementów azbestu z zakładów przemysłowych i fabryk.

Zajmujemy się również praktykami A.S.L., opracowując i przedstawiając plan pracy, który dokumentuje procedury, w ramach których operacje będą przeprowadzane, oraz odpowiednie środki bezpieczeństwa.