Usługi logistyczne

Jesteśmy zorganizowani do obsługi skomplikowanych zakładów i dużych zakładów przemysłowych.

Wymaga to znacznej ilości sprzętu i materiałów, co pozwoliło nam zdobyć duże doświadczenie w zarządzaniu magazynem.
I to właśnie doświadczenie udostępniamy naszym klientom.
Nasze usługi obejmują:
• Kompleksowe zarządzanie magazynowaniem dla osób trzecich
• Zarządzanie procesami przywozu i wywozu
• Porterage with human and mechanical resources
• Odbiór, składowanie, przeładunek i dystrybucja towarów do departamentów / miejsc produkcji
• Pakowanie
• Kitting & linear delivery
• Kaizen i reorganizacja modelu magazynu
Przepływy magazynowe są zarządzane za pomocą dedykowanego oprogramowania i najnowocześniejszego sprzętu do wykrywania, etykietowania i przechowywania materiałów, które mają być składowane.