Usługi wsparcia ogólnego

W zakresie dostawy usług i produktów dla przemysłu, działamy jako generalny wykonawca dla tych klientów, którzy chcą zmaksymalizować efektywność procesu zamówień.

Nasza metodologia opiera się na poniższej procedurze i celach:

  • Selektywny outsourcing procesów zamówień publicznych
  • Uproszczenie procedur administracyjnych i sprawozdawczości
  • Zmniejszenie liczby dostawców