Zarządzanie chemikaliami

Możemy obniżyć koszty i wpływ chemikaliów stosowanych w procesach produkcyjnych.

Wspólnie z naszymi partneramir ChemicoMays, opracowaliśmy metodologię, która pozwala nam wspierać naszych klientów na wszystkich etapach selekcji, nabywania, stosowania i usuwania chemikaliów.

Celem jest zapewnienie najwyższych standardów jakości oraz pełnej zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa.
• Wybór, zakup i dostawa chemikaliów
• Zarządzanie składowaniem chemikaliów i zapasami w imieniu stron trzecich
• Odbiór, inspekcja i kontrola zgodności produktów
• Zarządzanie katalogami produktów chemicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta
• Unieszkodliwianie produktów