Dezynsekcja

Nasze usługi obejmują:

  • Deratyzacja oraz zapobieganie i zwalczanie szkodników w nagłych przypadkach
  • Radykalna dezynfekcja i dezynsekcja środowiska i budynków
  • Okazjonalne lub ciągłe interwencje w celu powstrzymywania i zwalczania chwastów
  • Opracowanie programów zwalczania i powstrzymywania szkodników