Odbiór i centrala telefoniczna

Biuro:

nasi pracownicy zarządzają połączeniami przychodzącymi i dystrybuują je oraz witają odwiedzających. Wszystko to poprzez stosowanie procedur bezpieczeństwa i planów kontroli budynku.