Outsourcing zgodności z przepisami prawa

W zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji działamy jako główni menedżerowie, pełniąc funkcje przewidziane w obowiązujących przepisach (np. Kierownik Klimatyzacji Zewnętrznej, Operator Gazu F, Kierownik Elektrowni).

Zadanie to obejmuje również spełnienie odpowiednich wymogów regulacyjnych i biurokratycznych.

Prowadząc działalność w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji, ISCOT oferuje swoje usługi  również jako Outsourcer dla ról przewidzianych w obowiązujących przepisach (jako Kierownik Zakładów Klimatyzacji Zewnętrznej, Operator Gazu F, Kierownik Elektrowni) w celu konsekwentnego wypełniania związanych z tym zobowiązań.